Radarska animacija naoblake, Središnja Hrvatska, Zagreb

Radarska animacija naoblake, Bilogora za Zagreb, Slavoniju, Liku i Gorski kotar
radar bilogora
DHMZ radar animacija oborina Bilogora prikazuje padaline na kopnenom dijelu Hrvatske. Na vrijeme prikazano na animaciji dodajte 2 sata kako biste dobili točno vrijeme animacije za Hrvatsku.

Jeste li znali? Ne postoje dvije iste pahuljice (znanstvenici su fotografirali 400.000 pahuljica da bi to dokazali).